EFOP - 1.3.5.

a Magyar Katolikus Egyház honlapjának nézőképe

 • a kedvezményezett neve: Szeged – Belvárosi R. K. Plébánia
 • a projekt címe: A MI IDŐNK – TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL
 • a szerződött támogatás összege: 24,75 millió Ft
 • a támogatás mértéke: 100 %
 • a projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. március 1.
 • projekt azonosító száma: EFOP-1.3.5-16-2016-00141
 • a projekt tartalma:

  A Mi Időnk c. pályázat a Szeged–Belvárosi R. K. Plébánia két legfontosabb, társadalmi szempontból releváns tevékenységére épít: a közösségi pasztorációra és a szociális aktivitásra.

  Számos kisközösség tevékenykedik a Plébánia keretei között, amelyeket felkészült közösségvezetők koordinálnak. Szociális tekintetben pedig szemléletformálás és a különböző csoportok közös részvételével zajló tevékenységek révén hidat szeretnénk építeni a hátrányos helyzetű csoportok és a többségi társadalom között.

  A projekt első tevékenységi körébe (kisközösségi és önkéntes pasztoráció) tartozik az Időbank szívességcsere rendszer kialakítása, amely önkéntes alapon nyújtott szolgáltatások felajánlását és cseréjét foglalja magában, középiskolás és egyetemista fiatalok számára. A célcsoport tagjai különböző önkéntes közösségekből érkeznek (cserkészet, plébániai kisközösségek stb.), és új közösségek is kialakításra kerülnek, együttesen évente kb. 150-200 fiatal bevonását tervezzük. Az így bevont és aktivizált célcsoport tagok évi két nagyszabású rendezvény (1500 és 500 fő részvételével) megvalósításába is bekapcsolódnak. Az egyik a cserkészek által szervezett Árvízi Emléknap (évente 1 alkalom), a másik pedig a plébániai közösségek számára szervezett évi közösségi nap (kirándulás, lelki program).

  A közösségi és önkéntespasztoráció elengedhetetlen része a képzés is. 2017 első félévében az önkéntes koordinátorok képzésére kerül sor, 2018-ban és 2019-ben pedig az önkéntes közösségek valamennyi tagját képzésre hívjuk. A képzéseken csoportdinamikai, konfliktuskezelési, vezetési, kommunikációs és egyéb módszertani modulok jelennek meg. A képzések tervezett résztvevői létszáma 25-50 fő.

  A második tevékenységi irány évek óta zajló szociális projektjeinkre épít résztvevők és tevékenység tekintetében egyaránt: az aktivizált középiskolai diákokat (kb. 80 fő) szeretnénk tartós közösséggé formálni, valamint új, szociális érzékenyítő kezdeményezéseknek is teret adunk. Először, a korábbi résztvevőkből Alumni rendszert építünk fel, amelynek keretében a különböző évfolyamok számára együttesen és külön-külön is szervezünk találkozókat. Másodszor, évente két alkalommal érzékenyítő képzéseket szervezünk a Nem Adom Fel! Alapítvánnyal karöltve. Harmadszor, a diákok korábbi alulról jövő kezdeményezését tovább folytatva, évente egyszer szociális divatbemutatót rendezünk „Csinosan a jó célért!” címmel. Az első ilyen eseményt 2016. március 12-én szerveztük meg Szegeden, amely városi szinten nagy visszhangot keltett és sikerrel hívta fel a figyelmet a fogyatékkal élők helyzetére. Negyedszer, a szociális érzékenyítés és szemléletformálás jegyében „Kortárs kérdez, kortárs válaszol” címmel kerekasztal beszélgetéseket rendezünk a Millenniumi Kávéházban. A negyedévente szervezett tematikus beszélgetéseken a fiatalokat érintő/érdeklő szociális problémák kerülnek elő, személyes tanúságtétellel egybekötve. A programsorozat színvonalas megvalósítása érdekében kétalkalmas képzést szervezünk a résztvevőknek, beszélgetésmoderálás és a tematika szakmai tartalma témájában. A kerekasztal beszélgetések két-három beszélgető és egy moderátor részvételével, kb. 60-80 fős közönség számára zajlanak. A képzéseken kb. 15 fő résztvevő lesz jelen, az előadók pedig komoly szakmai háttérrel (szociális ellátórendszerben dolgozók, szociális munkások, kommunikációs szakemberek) rendelkező személyek.

  A projekt két irányvonalának metszetében helyezkednek el az alulról jövő, a közösség életére hatást gyakorló tervek felkarolása, koordinálása és a kisközösségek önszerveződésének mélyítése keretében megvalósított keresztény roma szakkollégiumi műhelyek. Az alkalmanként 6-10 egyetemista részvételével és szervezésében megvalósított műhelyek egyszerre jelentenek közösségi és önkéntes aktivitást, szakmai munkát és társadalmi felelősségvállalást. A féléves tematika mentén szervezett műhelyek témája a diákok igénye alapján került meghatározásra. A következő négy műhelyet tervezzük: művészeti, kommunikáció és média, civil kezdeményezések és kulturális antropológia. A műhelyek havi egy kontaktalkalomból és heti találkozásokból, konzultációkból épülnek fel. A kiscsoportos foglalkozások keretében a szakmai ismeretek átadása mellett társadalmi kompetenciák átadása is történik.

  Mindezek alapján, a projekt hatékonyan járul hozzá a társadalmi szerepvállalás növeléséhez és a Szeged–Belvárosi R. K. Plébániához kötődő közösségek tartalmas szakmai munkájához; a szerteágazó szociális tevékenységek pedig a helyi esélyegyenlőségi célokhoz is szerves kapcsolódást biztosítanak.