EFOP - 1.3.5.

 • a kedvezményezett neve: Szeged – Belvárosi R. K. Plébánia
 • a projekt címe: A MI IDŐNK – TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL
 • a szerződött támogatás összege: 24,75 millió Ft
 • a támogatás mértéke: 100 %
 • a projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. március 1.
 • projekt azonosító száma: EFOP-1.3.5-16-2016-00141
 • a projekt tartalma:

  A Mi Időnk c. pályázat a Szeged–Belvárosi R. K. Plébánia két legfontosabb, társadalmi szempontból releváns tevékenységére épít: a közösségi pasztorációra és a szociális aktivitásra.

  Számos kisközösség tevékenykedik a Plébánia keretei között, amelyeket felkészült közösségvezetők koordinálnak. Szociális tekintetben pedig szemléletformálás és a különböző csoportok közös részvételével zajló tevékenységek révén hidat szeretnénk építeni a hátrányos helyzetű csoportok és a többségi társadalom között.

  A projekt első tevékenységi körébe (kisközösségi és önkéntes pasztoráció) tartozik az Időbank szívességcsere rendszer kialakítása, amely önkéntes alapon nyújtott szolgáltatások felajánlását és cseréjét foglalja magában, középiskolás és egyetemista fiatalok számára. A célcsoport tagjai különböző önkéntes közösségekből érkeznek (cserkészet, plébániai kisközösségek stb.), és új közösségek is kialakításra kerülnek, együttesen évente kb. 150-200 fiatal bevonását tervezzük. Az így bevont és aktivizált célcsoport tagok évi két nagyszabású rendezvény (1500 és 500 fő részvételével) megvalósításába is bekapcsolódnak. Az egyik a cserkészek által szervezett Árvízi Emléknap (évente 1 alkalom), a másik pedig a plébániai közösségek számára szervezett évi közösségi nap (kirándulás, lelki program).

  A közösségi és önkéntespasztoráció elengedhetetlen része a képzés is. 2017 első félévében az önkéntes koordinátorok képzésére kerül sor, 2018-ban és 2019-ben pedig az önkéntes közösségek valamennyi tagját képzésre hívjuk. A képzéseken csoportdinamikai, konfliktuskezelési, vezetési, kommunikációs és egyéb módszertani modulok jelennek meg. A képzések tervezett résztvevői létszáma 25-50 fő.

  A második tevékenységi irány évek óta zajló szociális projektjeinkre épít résztvevők és tevékenység tekintetében egyaránt: az aktivizált középiskolai diákokat (kb. 80 fő) szeretnénk tartós közösséggé formálni, valamint új, szociális érzékenyítő kezdeményezéseknek is teret adunk. Először, a korábbi résztvevőkből Alumni rendszert építünk fel, amelynek keretében a különböző évfolyamok számára együttesen és külön-külön is szervezünk találkozókat. Másodszor, évente két alkalommal érzékenyítő képzéseket szervezünk a Nem Adom Fel! Alapítvánnyal karöltve. Harmadszor, a diákok korábbi alulról jövő kezdeményezését tovább folytatva, évente egyszer szociális divatbemutatót rendezünk „Csinosan a jó célért!” címmel. Az első ilyen eseményt 2016. március 12-én szerveztük meg Szegeden, amely városi szinten nagy visszhangot keltett és sikerrel hívta fel a figyelmet a fogyatékkal élők helyzetére. Negyedszer, a szociális érzékenyítés és szemléletformálás jegyében „Kortárs kérdez, kortárs válaszol” címmel kerekasztal beszélgetéseket rendezünk a Millenniumi Kávéházban. A negyedévente szervezett tematikus beszélgetéseken a fiatalokat érintő/érdeklő szociális problémák kerülnek elő, személyes tanúságtétellel egybekötve. A programsorozat színvonalas megvalósítása érdekében kétalkalmas képzést szervezünk a résztvevőknek, beszélgetésmoderálás és a tematika szakmai tartalma témájában. A kerekasztal beszélgetések két-három beszélgető és egy moderátor részvételével, kb. 60-80 fős közönség számára zajlanak. A képzéseken kb. 15 fő résztvevő lesz jelen, az előadók pedig komoly szakmai háttérrel (szociális ellátórendszerben dolgozók, szociális munkások, kommunikációs szakemberek) rendelkező személyek.

  A projekt két irányvonalának metszetében helyezkednek el az alulról jövő, a közösség életére hatást gyakorló tervek felkarolása, koordinálása és a kisközösségek önszerveződésének mélyítése keretében megvalósított keresztény roma szakkollégiumi műhelyek. Az alkalmanként 6-10 egyetemista részvételével és szervezésében megvalósított műhelyek egyszerre jelentenek közösségi és önkéntes aktivitást, szakmai munkát és társadalmi felelősségvállalást. A féléves tematika mentén szervezett műhelyek témája a diákok igénye alapján került meghatározásra. A következő négy műhelyet tervezzük: művészeti, kommunikáció és média, civil kezdeményezések és kulturális antropológia. A műhelyek havi egy kontaktalkalomból és heti találkozásokból, konzultációkból épülnek fel. A kiscsoportos foglalkozások keretében a szakmai ismeretek átadása mellett társadalmi kompetenciák átadása is történik.

  Mindezek alapján, a projekt hatékonyan járul hozzá a társadalmi szerepvállalás növeléséhez és a Szeged–Belvárosi R. K. Plébániához kötődő közösségek tartalmas szakmai munkájához; a szerteágazó szociális tevékenységek pedig a helyi esélyegyenlőségi célokhoz is szerves kapcsolódást biztosítanak.

  A projekt megvalósításának kezdete: 2017. március 1., a megvalósítás időtartama 36 hónap.

EFOP - 1.2.1.

 • a kedvezményezett neve: Katház Közhasznú Nonprofit KFT.
 • a projekt címe: CSALÁDPONT – GENERÁCIÓS ALAPMŰVELETEK
 • a szerződött támogatás összege: 36,51 millió Ft
 • a támogatás mértéke: 100 %
 • a projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. október 31.
 • projekt azonosító száma: EFOP-1.2.1-15-2016-00194
 • a projekt tartalma:

  A családi közösségek megerősítése kiemelten fontos napjaink társadalmában. Ezt a célt a Katház Nonprofit Kft. mint pályázó és a vele konzorciumban tevékenykedő Szeged-Belvárosi R. K. Plébánia is kiemelt célként kezelik. A CsaládPONT – Generációs Alapműveletek c. projekt a családokra és a családi közösségekre építve három tevékenységre fókuszál:

  1. Felkészíti a fiatalokat a családi életre
  2. Gyermekneveléssel és gyermekgondozással kapcsolatos programokat szervez
  3. Családi közösségépítő programokat valósít meg

  A pályázatban tervezett események a család valamennyi korosztályát megszólítják, és a családos közösségek megerősödését, illetve új közösségek kialakulását is szolgálják, csökkentve a generációk közötti szakadékot, biztosítva a minőségi idő eltöltését, és segítségnyújtást gyermeknevelési kérdésekben. Tematikus programjainkkal (közösségi rendezvények, kirándulások, táborok, workshopok és előadóestek) ezekre a problémákra szeretnénk választ adni. A célt változatos, közösségi programok megvalósításával tervezzük elérni: alkotóházak, táborok, majális, Októberfeszt, Házaspárok Útja, Családjavító varázsműhely, Kapcsolódj ki Te is! rendezvényestek, táncklub, Belépés csak férfiaknak!, Szent Anna Nyugdíjas Klub, Senior egészségklub.

  A rendezvények megszervezése mellett a pályázat keretében egy Családi Fogadót is szeretnénk kialakítani, amely virtuális és valós közösségi térként választ ad a különböző korosztályok és életállapotú közösségek változatos igényeire. Ez a tér találkozási lehetőséget biztosít a különböző közösségek és tagjaik számára. A Fogadóban számos, a családi életet segítő szolgáltatás is igénybe vehető lesz, órarendszerű beosztásban.

  A projekt célcsoportját a pályázó szervezet tevékenységébe bekapcsolódó, programjain részt vevő szegedi és környékbeli családok és közösségek alkotják (kb. 500 család és 20 közösség): kisgyermekek, fiatalok, jegyesek, fiatal házasok, kisgyermekes családok, nyugdíjasok, egyszülős családok és elvált szülők.

  A célcsoport és az igények felmérése után úgy alakítottuk ki a hároméves pályázati tevékenységet, hogy az egyrészt hozzájáruljon a célcsoport mindennapi problémáinak megoldásához, igényeinek kielégítéséhez, másrészt pedig hosszú távú pozitív változásokat idézzen elő helyi és regionális szinten egyaránt. A projekt megvalósításához 7 db együttműködő partnert kerestünk fel, akik szakmai tevékenységük és helyi/közösségi beágyazottságuk alapján jelentősen emelik a projektesemények színvonalát.

  A projekt megvalósításának kezdete: 2017. szeptember 1., időtartama 36 hónap.

EFOP - 1.3.7.

 • a kedvezményezett neve: Szeged-Belvárosi Római Katolikus Plébánia
 • a projekt címe: EGY – HÁZBAN EGYÜTT
 • a szerződött támogatás összege: 49,98 millió Ft
 • a támogatás mértéke: 100 %
 • a projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. február 28.
 • projekt azonosító száma: EFOP-1.3.7-17-2017-00043
 • a projekt tartalma:

  Az EU-s támogatás segítségével, a Szeged-Belvárosi Római Katolikus Plébánia (mint konzorciumvezető) és a Tau - Ferences Jótékonysági és Evangelizációs Alapítvány (mint konzorciumi partner) hátránykompenzációs tevékenységeket valósítanak meg a társadalmi esélyegyenlőség fokozására, valamint az előítéletesség és a hátrányos megkülönböztetés csökkentése céljából.

  A Plébánia jelenleg is fontos szerepet tölt be a helyi közösség életében, mivel a népesség jelentős része római katolikus vallású. A fenti szervezetek a helyi esélyegyenlőségi célcsoportok megszólítása és közösségbe vonása (pl. fiatalok közösségbe vonása, idősgondozás), a szemléletformálás és a hátrányos helyzetű személyek integrációja terén széles körű szakmai tapasztalatokkal rendelkeznek.

  A két szervezet meghatározó szereppel bír a helyben lévő közösségek megtartó erejének erősítésében, a hátrányos helyzetű személyek befogadásában, a leszakadó rétegek támogatásában, a mélyszegénységben és a többségi (helyi) társadalomban élők közötti szociokulturális hátrányok mérséklésében. A hátránykompenzációs programokon résztvevő a többségi (helyi) társadalomban élők számára közelebb kerülhetnek azok a problémák, melyeket eddigi tapasztalataik alapján még nem ismertek, hozzájárulva ezzel a többségi (helyi) társadalomban élők és az egyes esélyegyenlőségi célcsoportok közötti szociokulturális hátrányok mérsékléséhez.

  A programokba bevont esélyegyenlőségi célcsoportok tagjai - a virtuális térben megélt kapcsolatok helyett - valódi kapcsolatokat alakítanak majd ki egymással és a többségi (helyi) társadalomban élő társaikkal. A különböző élethelyzetben lévő emberekből felépülő új közösségek növelik az összetartást, csökkentik a meglévő előítéleteket egymással szemben. A Projekt keretében az esélyegyenlőségi célcsoportok tagjai a megtanult és elsajátított készségek, valamint a közösség megtartó és inspiráló ereje által élhetőbbnek ítélik majd meg a helyzetüket, a hátrányos társadalmi csoportokra jellemző „kilátástalanság érzés” és a kedvezőtlen adottságok is mérséklődhetnek.

  A projektmegvalósítás időszaka alatt rengeteg hasznos és pozitív minta kerül átadásra a hátrányos helyzetűek részére. A Római Katolikus Egyház országos szervezeti struktúrája önmagában lehetővé teszi a jó gyakorlatok országos (hálózatszerű) továbbadását, vagyis azok a hátránykompenzációs tevékenységeket, amelyek a Projekt keretében hatékonynak bizonyultak a felmerülő összetett társadalmi problémák kezelésében a hasonló problémákkal küzdő településeken is használhatók lesznek. Hiszünk abban, hogy a hátránykompenzációs programjaink számos pozitív mintát és üzeneteket hordoznak majd.

  A projekt megvalósításának kezdete: 2018. március 1., a megvalósítás időtartama 36 hónap.

EGYH-KCP-17-P-0146

 • támogatás célja: Szeged belvárosában elhelyezkedő Katolikus Ház felújítása I. ütem
 • támogatás kódja: EGYH-KCP-17-P-0146
 • támogatás összege: 6 millió Ft
 • támogatás időtartama: 2017.01.01.–2018.12.31.
 • a támogatott tevékenység leírása:

  A projekt a Belvárosi R. K. plébánia közösségi házának, a Szeged belvárosában található Katolikus Ház felújításának I. ütemét, azaz a felújítási és bővítési lehetőségek - tanulmányterv színtű - építészeti tervdokumentációjának elkészíttetését foglalta magában.

  A tervdokumentációt egy dinamikus, fiatal építészekből álló csapat, a Can Architects Studio Kft. készítette el. Az építészekkel folytatott tárgyalássorozat alatt tisztáztuk a megrendelői igényeket, megvitattuk az elkészülő felújított épület funkciólistáját, megállapodtunk a tervezés ütemezéséről és az anyagi keretekről. A munka során jó összhang alakult ki a felek között, így a felújítás következő ütemeire szóló együttműködés – a megfelelő forrás rendelkezésre állásával – biztosítottnak látszik.

  Az elkészült tervek megfelelnek a tervezési célkitűzéseknek, azaz alkalmasak arra, hogy ezek alapján korszerűsíteni lehessen az épületet, annak érdekében, hogy reagáljon napjaink kihívásaira, és vonzó, dinamikus közösségi tér lehessen.